I-multimedia - všetko o multimédiách a bezpečnosti

Stránka sa zaoberá multimediálnym obsahom na internete.

http://www.i-multimedia.ic.cz/