Odis Košice - autorizovaný predaj SW a databáz

Autorizovaný predaj SW a databáz ODIS pre oceňovanie stavebných a montážnych prác. Región Východné Slovensko.

http://odiskosice.biz/