Covert Rampart.com - Ing. Peter Hudák

Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov. Návrh a realizácia počítačových sietí, analýza rizík, audit a penetračné testy sietí.

http://www.covert-rampart.com/