Autoroute.cz - Microsoft AutoRoute

Informačné stránky aplikácie Microsoft AutoRoute 2007, jej popis, funkcie a základné informácie vrátane konfigurácie.

http://autoroute.cz/