Nethemba.sk - všetko o bezpečnosti

Bezpečnostná firma vykonávajúca všetky druhy penetračných testov, detailné bezpečnostné audity webových aplikácií a webových serverov, lokálné systémové bezpečnostné audity, audity bezdrôtových "wifi" sietí, audity a bezpečný návrh VOIP.

http://www.nethemba.sk/