Informačná bezpečnosť.sk - bezpečnostný projekt

Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 428/2002, 90/2005 Z.z.. Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov, konzultácie a školenie zodpovednej osoby.

http://www.informacnabezpecnost.sk/