VMelektronik.wz.cz - stránky venované elektronike

Stránka určená pre začiatočníkov v odbore elektroniky, ktorá obsahuje jednoduché schémy a obvody s podrobným popisom funkcie.

http://vmelektronik.wz.cz/