ID-karta.sk - identifikačné služby

Komplexné služby v oblasti identifikačných technológií, kde všetky systémy a aplikácie vlastnými prostriedkami vyvíja, vyrába, inštaluje a servisuje. Taktiež evidencia dochádzky, zabezpečenie a parkovacie systémy.

http://www.id-karta.sk/