Info Consult.sk - systémy ochrany dát

Spoločnosť Info consult, s.r.o. sa zameriava na problematiku ochrany počítačových dát a počítačových programov.

http://www.infoconsult.sk/