OpenDocument

OpenDocument - otvorený dokumentový súborový formát pre ukladanie a vzájomnú výmenu upravovateľných kancelárskych dokumentov.

http://opendocument.fecko.sk/sk