Klik pre rodinu

Informačná webstránka pre rodičov o nebezpečných obsahoch internetu.

http://klikprerodinu.ic.cz/