Orcz.cz - informačné technológie

OR-CZ s.r.o.- vývoj a dodávka informačných technológií a systémová integrácia - komplexné informačné systémy ERP pre výrobné a obchodné organizácie, riešenia CRM, Document Management, Business Intelligence a PACS systém pre zdravotníctvo.

http://www.orcz.cz/